آزمایشگاه کالیبراسیون بخرد


  •    نام آگهی دهنده: بخرد
  •    وب سایت: www.bekhrad.com
  •    استان: بوشهر
  •    شهر: عسلویه
  •    محله: عسلویه -سایت پشتیبانی مرکزی- جنب کیترینگ
  آزمایشگاه کالیبراسیون بخردآزمایشگاه کالیبراسیون بخرد

  آزمایشگاه کالیبراسیون بخرد


  آزمایشگاه کالیبراسیون بخرد

  خدمات کالیبراسیون ابزارهای فشار،دما،ترکمتر،الکتریکال،آون پخت الکترود و رکتیفایر جوشکاری
  عسلویه – تلفن:۰۹۱۲۱۷۱۹۹۶۲ -۰۷۷۳۷۳۶۷۹۰۳    |     |     |     |