آموزش بازیگری جدید


  •    نام آگهی دهنده: منصور باباخانی
  •    وب سایت: Www.aartinstitute.com
  •    استان: البرز
  •    شهر: کرج
  •    محله: کرج - شاهین ویلا - بین نهم و دهم شرقی - آموزشگاه سینمایی آ ۰۲۶۳۴۳۲۹۲۸۸ ۰۹۳۰۴۵۳۳۷۳۰ ۰۹۱۲۴۶۷۳۲۱۲
  آموزش بازیگری جدیدآموزش بازیگری جدید

  آموزش بازیگری جدید


  آموزش بازیگری جدید

  آموزش بازیگری تئاتر و تلویزیون  و سینما 

  ثبت نام آغاز شد .در آموزشگاه سینمایی آ بازیگری را به صورت جدی و حرفه ای دنبال کنید .

  ۰۲۶۳۵۳۲۹۲۸۸

  ۰۹۳۰۴۵۳۳۷۳۰

  ۰۸۱۲۴۶۷۳۲۱۲    |     |     |     |  

  منصور باباخانی

  آگهی های  منصور باباخانی