آموزش بخیه با مولاژهای بخیه دراندامهای مجزا


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  آموزش بخیه با مولاژهای بخیه دراندامهای مجزاآموزش بخیه با مولاژهای بخیه دراندامهای مجزا

  آموزش بخیه با مولاژهای بخیه دراندامهای مجزا


  آموزش تخصصی و حرفه ای دانشجویان پزشکی در مراکز دانشگاهی و اورژانس برای یادگیری بخیه زدن اندامهای بدن با مولاژهای بخیه پوست با قابلیت تمرین زدن بیش از صدها نوع برش و بازکردن بخیه های زده و همچنین دارا بودن کیت بخیه که شامل تمام لوازم بخیه می باشد.     |     |     |     |