آموزش عمران صنایع معماری -صفر تا صد -یک روز


  •    نام آگهی دهنده: حکیمی
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران

  آموزش عمران صنایع معماری -صفر تا صد -یک روز


  کلیه مباحث فنی و قراردادی پروژه از ایده تا تحویل ( چرخه حیات پروژه ) شامل:
  • ارکان خصوصی و دولتی و شرح وظایف آنها در پروژه
  • الزامات و قوانین و انواع قراردادهای مرسوم اجرای پروژه
  • انواع مناقصات عمرانی ومراحل اخذ مجوزشروع به کار ساختمان
  • آشنایی با نرم افزارهای مرسوم طراحی و محاسباتی و کنترل پروژه
  • انواع صورت وضعیت های پروژه(حق الزحمه مشاور و پیمانکار)
  • صفر تا صد نکات اجرایی پروژه های ابنیه – راه – پل- تونل- ( تجهیز کارگاه تا تحویل کارگاه)
  • انواع آزمایشات مرسوم در پروژه های عمرانی
  توسط مهندس پایه یک نظام مهندسی و کارشناس ارشد عمران بیش از ۱۷ سال سابقه فنی و اجرایی
  ۰۹۹۰۶۲۰۱۰۱۵    |     |     |     |