آموزش مفاهیم پزشکی با مولاژهای بیمارستانی


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  آموزش مفاهیم پزشکی با مولاژهای بیمارستانیآموزش مفاهیم پزشکی با مولاژهای بیمارستانی

  آموزش مفاهیم پزشکی با مولاژهای بیمارستانی


  آموزش مهارت های بالینی به دانشجویان پرستاری و مامایی (کارشناس – ارشد -دکتری )، آموزش فوریتها به دانشجویان پرستاری و مامایی، کنترل فشار خون و ثبت علائم حیاتی با مولاژهای بیمارستانی مغز، ریه، قلب، کبد، کلیه، مولاژهای آسیب شناسی آناتومی بدن، مولاژ لوله گذاری، مولاژ cpr، مولاژ کودکیاری، مولاژ بخیه و…    |     |     |     |