آموزش کتابداری


  •    نام آگهی دهنده: ketabdari
  •    وب سایت: infosci.ir
  •    استان: آذربایجان‌شرقی
  •    شهر: تبریز
  آموزش کتابداریآموزش کتابداری

  آموزش کتابداری


  وبسایت آمورزشی دانشجویان ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز حاوی مطالب آموزشی در مورد موضوع های مختلف مربوط به رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ( کتابداری سابق ) است. این موضوعات شامل نمایه سازی و رده بندی، آمار برای کتابداران، آموزش سواد اطلاعاتی،مدیریت دانش و غیره می باشد.    |     |     |     |