اجاره انواع جرثقیل


  •    نام آگهی دهنده: خسروی
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  اجاره انواع جرثقیلاجاره انواع جرثقیل

  اجاره انواع جرثقیل


  اجاره انواع جرثقیل اجاره انواع جرثقیل

  جرثقیل تلسکوپی  از ۲۰ تن الی ۳۶۰ تن

  جرثقیل بوم خشک از ۱۰۰ تن ال ۵۵۰ تن

    |     |     |     |