اجاره فیش حقوقی


  •    نام آگهی دهنده: محمد
  •    وب سایت: dadresiranian.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: خ شریعتی باغ صبا پ30
  اجاره فیش حقوقیاجاره فیش حقوقی

  اجاره فیش حقوقی


  ضمانت دادگاه
  فیش حقوقی جوازکسب (کفیل) سند
  جهت کلیه مراجع قضایی کشور وضامن
  دانشجویی زیرنظروکیل دادگستری
  .صرفابرای بانک نداریم
  ***ضامن دانشجویی /و..
  ***صرفابرای بانک تماس نگیرید
  ۰۹۱۹۶۵۱۳۰۱۷    |     |     |     |