ارائه خدمات مدیریتی در بستر اینترنت


  •    نام آگهی دهنده: arna mehrpol
  •    وب سایت:  mehrpol.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  ارائه خدمات مدیریتی در بستر اینترنتارائه خدمات مدیریتی در بستر اینترنت

  ارائه خدمات مدیریتی در بستر اینترنت


  ارائه خدمات مدیریتی در بستر اینترنت

  امروزه شرکت های کوچک و متوسط اهمیت و نقش بسیار زیادی در اقتصاد کشور دارند و به عنوان موتور اقتصادی رشد و اشتغال در نظر گرفته می شوند. هر اندازه که رشد صنایع بزرگ رو به کاهش است به همان میزان اندازه SME ها پرنگ تر می شوند. سامانه مهرپل به منظور کمک به احتیاجات و فرآیندهای تصمیم گیری در شرکت های SME و رشد سریع آن ها اقدام به ایجاد یک زنجیره ارزش جهت ارائه خدمات بهتر نموده است که این امر موجب مشارکت تمامی شرکت های عملیاتی و پشتیبانی برای تبدیل اقتصاد رقابتی، پویا، مبتنی بر دانش و نیز توانایی رشد مداوم به ایجاد شغل و تحکیم اقتصاد می گردد.

  ارائه خدمات مدیریتی در بستر اینترنت

  از مشخصه های سامانه مهرپل می توان انعطاف پذیری، مشتری مداری و شایستگی منحصر به فرد آن که موجب ارتقا‌ی نقاط قوت شرکت، تشخیص سریع تر فرصت ها، انعطاف پذیری بیشتر در اجرای نوآوری، اجتناب از بروگراسی و توانایی در تطبیق با تغییرات بازار برشمرد. مهرپل علاوه بر موارد فوق قابلیت معرفی شرکت های عضو در برندسازی , نوآوری و همچنین ارتقای توانمندی‌ های بازاریابی آنها داشته که خود موجب عملکرد مالی مثبت برای شرکت ها خواهد شد.    |     |     |     |