ارائه دیپلم بین المللی و فنی حرفه ای همراه باورودبه دانشگاه جامع عملی کاربردی تامقطع لیسانس درکلیه رشته هاوگرایش ها


  •    نام آگهی دهنده: مجتمع فنی کاربران
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: میدان آزادی ابتدای خیابان محمدعلی جناح روبروی پارک سوارپلاک 3 تلفن : 66037313 . تلگرام : 09124893154
  ارائه دیپلم بین المللی و فنی حرفه ای همراه باورودبه دانشگاه جامع عملی کاربردی تامقطع لیسانس درکلیه رشته هاوگرایش هاارائه دیپلم بین المللی و فنی حرفه ای همراه باورودبه دانشگاه جامع عملی کاربردی تامقطع لیسانس درکلیه رشته هاوگرایش هاارائه دیپلم بین المللی و فنی حرفه ای همراه باورودبه دانشگاه جامع عملی کاربردی تامقطع لیسانس درکلیه رشته هاوگرایش هاارائه دیپلم بین المللی و فنی حرفه ای همراه باورودبه دانشگاه جامع عملی کاربردی تامقطع لیسانس درکلیه رشته هاوگرایش ها

  ارائه دیپلم بین المللی و فنی حرفه ای همراه باورودبه دانشگاه جامع عملی کاربردی تامقطع لیسانس درکلیه رشته هاوگرایش ها  ارائه دیپلم بین المللی و فنی حرفه ای همراه باورودبه دانشگاه جامع عملی کاربردی تامقطع لیسانس درکلیه رشته هاوگرایش ها

  ارائه دیپلم های گردشگری . حسابداری . کامپیوتر و تضمین ورودوقبولی دردانشگاه زیرنظرسازمان فنی و حرفه ای با۲۰سال

  سابقه ی درخشان مدیریت خانم مقدم . تلفن تماس : ۶۶۰۳۷۳۱۳  تلگرام : ۰۹۱۲۴۸۹۳۱۵۴

  حسابداری و یژه بازارکار . دورهای ICDL 1 AND ICDL 2 بااستاتیدمجرب و قبولی ۱۰۰% تضمینی    |     |     |     |  

  مجتمع آموزشی کاربران

  آگهی های  مجتمع آموزشی کاربران