•    نام آگهی دهنده: ذغال گستر شمال
    •    وب سایت: www.zoghalgostar.ir
    •    استان: مازندران
    •    شهر: چالوس
    •    محله: خیابان عاشورا ،خیابان شهید وارسته
    الکل صنعتیالکل صنعتی

    الکل صنعتی


    الکل صنعتی ۹۰% ذغال گستر
    تهیه شده از مواد درجه یک ،الکل ذغال گستر الکل است و این شعار ماست لطفا پس از استفاده درب آن را ببندید زیرا با اکسیژن هوا ترکیب شده و تبخیر میشود      |     |     |     |