•    نام آگهی دهنده: ذغال گستر شمال
  •    وب سایت: www.zoghalgostar.ir
  •    استان: مازندران
  •    شهر: چالوس
  •    محله: خیابان عاشورا ،خیابان شهید وارسته
  الکل صنعتیالکل صنعتی

  الکل صنعتی


  الکل صنعتی ۹۰% ذغال گستر
  تهیه شده از مواد درجه یک ،الکل ذغال گستر الکل است و این شعار ماست لطفا پس از استفاده درب آن را ببندید زیرا با اکسیژن هوا ترکیب شده و تبخیر میشود    |     |     |     |