اموزش حرفه ای جودو و دفاع شخصی


  •    نام آگهی دهنده: محمد خیابانی
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: شهرک غرب خیابان ایران زمین خیابان گلستان مجموعه ورزشی مسجدالنبی
  اموزش حرفه ای جودو و دفاع شخصیاموزش حرفه ای جودو و دفاع شخصی

  اموزش حرفه ای جودو و دفاع شخصی


  اموزش حرفه ای جودو و دفاع شخصی

  اموزش حرفه ای جودو و دفاع شخصی
  برای تمام مقطع و سنین زیر نظر مریب و داور رسمی فدراسیون جودو    |     |     |     |