انجام تجزیه تحلیل تخصصی نتایج پژوهش – آمار SPSS


  •    نام آگهی دهنده: اوج دانش
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  انجام تجزیه تحلیل تخصصی نتایج پژوهش – آمار SPSSانجام تجزیه تحلیل تخصصی نتایج پژوهش – آمار SPSS

  انجام تجزیه تحلیل تخصصی نتایج پژوهش – آمار SPSS


  تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج پژوهش خود را به ما بسپارید

  تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیازمند تسلط کافی به موضوعات پژوهشی، روش تحقیق و همچنین تسلط به آزمون های آماری متناسب با فرضیات پژوهش دارد. پروژه سرای اوج دانش با بیش از ۸ سال سابقه در تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ها، آماده ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی لازم می باشد.

  ۱- تجزیه و تحلیل کیفی
  ۲- تجزیه و تحلیل کمی

  مقدمه
  توصیف متغیرهای تحقیق
  توصیف آماری متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه
  توصیف آماری سوالات اصلی پرسشنامه

  آزمون آماری بر روی معیارها
  آزمون بررسی نرمال بودن متغیرها (معیارها)
  زمون t-student برای هر کدام از معیارها
  مون t-student برای معیار کلی
  آزمون قبول یا رد فرضیات تحقیق

  بررسی فرضیه اول
  بررسی فرضیه دوم
  بررسی فرضیه سوم
  بررسی فرضیه چهارم

  سفارش خود را با پیامرسان ارسال فرمایید: ۰۹۲۱۲۳۹۴۰۱۸
  @OjDanesh
  OjDaanesh@gmail.com

  تماس: ۰۲۱۸۸۲۶۳۱۲۸    |     |     |     |