انجام تضمینی حسابداری و حسابرسی و انبار گردانی شرکت ها ،کارخ


  •    نام آگهی دهنده: P.A.S
  •    وب سایت: WWW.PAS-INT.COM
  •    استان: البرز
  •    شهر: کرج
  •    محله: پارک علم وفناوری البرز
  انجام تضمینی حسابداری و حسابرسی و انبار گردانی شرکت ها ،کارخانجام تضمینی حسابداری و حسابرسی و انبار گردانی شرکت ها ،کارخ

  انجام تضمینی حسابداری و حسابرسی و انبار گردانی شرکت ها ،کارخ


  دپارتمان حسابداری شرکت P.A.S وابسته به هلدینگ P.A.S.International
  با قویترین کادر حسابداری در بین شرکتها و موسسات مالی و حسابداری متشکل از مدیران بازنشسته سازمان امور مالیاتی و اساتید دانشگاه
  برای نیم سال دوم ۱۳۹۷ اقدام به ارائه خدمات ارائه خدمات مالی و حسابرسی و حسابداری وانبارگردانی با تخفیف ویژه نموده است .
  با استفاده از کادر حرفه ای این شرکت با ارامش خاطر میتوانید به تجارت و تولید خود بپردازید زیرا ماتضمین مینماییم، شما کمترین مالیات را بر اساس استاندارد های مالی وحسابداری و قوانین کمک کننده مالیاتی و بیمه ای پرداخت نمایید.    |     |     |     |