انجام تضمینی حسابداری و حسابرسی و انبار گردانی شرکت ها ،کارخ

آگهی حذف شده
انجام تضمینی حسابداری و حسابرسی و انبار گردانی شرکت ها ،کارخانجام تضمینی حسابداری و حسابرسی و انبار گردانی شرکت ها ،کارخ

انجام تضمینی حسابداری و حسابرسی و انبار گردانی شرکت ها ،کارخ


دپارتمان حسابداری شرکت P.A.S وابسته به هلدینگ P.A.S.International
با قویترین کادر حسابداری در بین شرکتها و موسسات مالی و حسابداری متشکل از مدیران بازنشسته سازمان امور مالیاتی و اساتید دانشگاه
برای نیم سال دوم **** اقدام به ارائه خدمات ارائه خدمات مالی و حسابرسی و حسابداری وانبارگردانی با تخفیف ویژه نموده است .
با استفاده از کادر حرفه ای این شرکت با ارامش خاطر میتوانید به تجارت و تولید خود بپردازید زیرا ماتضمین مینماییم، شما کمترین مالیات را بر اساس استاندارد های مالی وحسابداری و قوانین کمک کننده مالیاتی و بیمه ای پرداخت نمایید.  |     |     |     |