انجام پروژه های نرم افزاری و نگارشی عمران


  •    نام آگهی دهنده: اوج دانش
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  انجام پروژه های نرم افزاری و نگارشی عمرانانجام پروژه های نرم افزاری و نگارشی عمران

  انجام پروژه های نرم افزاری و نگارشی عمران


  انجام پروژه های نرم افزاری و نگارشی عمران

  SAFE – SAP – Abaqus – ETabs – Autocad – ansys – MATLAB – PMbok – ….
  متره و برآورد – بتن – فولاد – …..

  سفارش خود را با پیامرسان ارسال فرمایید: ۰۹۲۱۲۳۹۴۰۱۸
  @OjDanesh
  OjDaanesh@gmail.com

  تماس: ۰۲۱۸۸۲۶۳۱۲۸
  موسسه پروژه سرای اوج دانش    |     |     |     |