انجام کار های نرم افزاری (solidworks,ansys..و.) و کارهای صنعتی


  •    نام آگهی دهنده: مسعود محمدی
  •    وب سایت: www.masoud mohammadi.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: اسلامشهر
  •    محله: اسلامشهر خیابان کاشانی کوچه نهم

  انجام کار های نرم افزاری (solidworks,ansys..و.) و کارهای صنعتی


  انجام کار های نرم افزاری (solidworks,ansys..و.) و کارهای صنعتی

  انجام کلیه پروژه های مهندسی مکانیک و پروژه های صنعتی و کارهای نرم افزاری (solidworks,ansys..و.)     |     |     |     |