انجام کیله امور مالی و مالیاتی و آموزش حسابداری


  •    نام آگهی دهنده: سعید
  •    استان: تهران
  •    شهر: قدس
  انجام کیله امور مالی و مالیاتی و آموزش حسابداریانجام کیله امور مالی و مالیاتی و آموزش حسابداری

  انجام کیله امور مالی و مالیاتی و آموزش حسابداری


  انجام کلیه امور مالی و مالیاتی و آموزش حسابداری
  انجام کلیه امورمالی و مالیاتی شرکتهای بازرگانی و خدماتی و تولیدی
  اظهار نامه عملکرد و ارزش افزوده
  دفاعیات بیمه و مالیات
  عملکرد فصلی
  بیمه
  وتمام امور حسابداری
  آموزش حسابداری مقدماتی
  آموزش حسابداری شرکتها
  آموزش حسابداری حقوق ودستمزد
  آموزش حسابداری بیمه
  آموزش تهیه اظهار نامه
  آموزش نرم افزار حسابداری
  آموزش با نرم افزار و کار با شرکتهای واقعی
  شماره تماس:۰۹۱۹۳۶۹۰۶۲۸    |     |     |     |