انواع مولاژ برای بیمارستان،دانشگاه،ستاد بحران،هلال احمر


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  انواع مولاژ برای بیمارستان،دانشگاه،ستاد بحران،هلال احمرانواع مولاژ برای بیمارستان،دانشگاه،ستاد بحران،هلال احمر

  انواع مولاژ برای بیمارستان،دانشگاه،ستاد بحران،هلال احمر


  مولاژ تنفس مصنوعی و احیاء قلبی

  مدل خارج کردن جسم خارجی از حلق

  مولاژ اسکلت اندازه طبیعی مونتاژ نشده

  اسکلت با احشاء داخلی و بدن شفاف مرد

  اسکلت با احشاء داخلی و بدن شفاف باردار

  اسکلت لگن  خاصره زن با عضلات کف لگن

  اسکلت لگن خاصره زن با رحم و عضلات

  اسکلت لگن  خاصره  با ۲ مهره تحتانی

  مولاژ تقسیم سلولی میتوز

  مولاژ جمحمه انسان اندازه طبیعی

  مولاژ چشم با نمایش ماهیچه ها

  مولاژ دستگاه تنفسی باز شو

  مولاژ دستگاه دفع ادرار و کلیه

  مولاژ زبان و دندان

  مولاژ قلب اندازه طبیعی

  مولاژ کبد و کیسه صفرا

  مولاژ دستگاه گوارش

  مولاژ دستگاه عصبی

  مولاژ قورباغه  ۵ برابر اندازه طبیعی

  مولاژ لوز المعده و طحال

  مولاژ معده

  مولاژ مغز ۴ قسمتی

  مولاژ کتف با  غضروف های قابل تفکیک

  مفصل آرنج  با نمایش رباط

  مولاژ برش عرضی نخاع و مهره

  مولاژ حاملگی جنین ۹ ماهه در رحم

  مولاژ لگن زن ( اندام تناسلی)

  مولاژ نیم تنه اندازه طبیعی پیشرفته

  مولاژ نیم تنه ۲/۱ با نمایش عضلات

  مولاژ نیم تنه ۴/۱ اندازه طبیعی با عضله    |     |     |     |