اوگر دستی خاک


  •    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  اوگر دستی خاکاوگر دستی خاک

  اوگر دستی خاک


  اوگر دستی خاک
  نمونه گیری توسط اوگر دستی خاک ۱۷ تکه یکی از آسان ترین و سبک ترین روش ها جهت نمونه گیری خاک می باشد.    |     |     |     |