اینترنت پرسرعت با قیمتی باورنکردنی در بابل و امیرکلا!!!


  •    استان: مازندران
  •    شهر: بابل
  اینترنت پرسرعت با قیمتی باورنکردنی در بابل و امیرکلا!!!اینترنت پرسرعت با قیمتی باورنکردنی در بابل و امیرکلا!!!

  اینترنت پرسرعت با قیمتی باورنکردنی در بابل و امیرکلا!!!


  جشنواره تابستانی آبین نت

  اینترنت پرسرعت با قیمتی باورنکردنی در بابل و امیرکلا!!!

  سرویس های شگفت انگیز عمومی

  ۵ GB     ۱ ماه      ۹۰۰۰ تومان

  ۹ GB    ۳ ماه      ۱۹۰۰۰ تومان

  ۳۰ GB   ۳ ماه      ۳۹۰۰۰ تومان

  ۱۸ GB   ۶ ماه      ۲۹۰۰۰ تومان

  ۳۶ GB   ۶ ماه      ۴۹۰۰۰ تومان

  ۶۰ GB   ۱۲ ماه    ۶۹۰۰۰ تومان

  ۷۲ GB   ۱۲ ماه    ۸۹۰۰۰ تومان

  ۱۲۰ GB 12 ماه    ۱۲۹۰۰۰ تومان

  ۱۵۰ GB 12 ماه   ۱۰۰۰۰۰ تومان(مدت محدود)

  سرویس های شگفت انگیز مخصوص بسیجیان

  ۱۲ GB   ۱۲ ماه    ۵۰۰۰ تومان

  ۲۴ GB   ۱۲ ماه    ۱۰۰۰۰ تومان

  ۳۶ GB   ۱۲ ماه    ۱۵۰۰۰ تومان

  ۱۵۰ GB 12 ماه    ۸۰۰۰۰ تومان

  به مبالغ فوق، هزینه فعال سازی سرویس و ۹% مالیات اضافه خواهد شد.

  ***** ثبت نام به صورت حضوری یا تلفنی امکان پذیر می باشد *****

  **** بدون محدودیت استفاده در زمان یا میزان ترافیک ****

  آدرس : بابل-کمربندی غربی-نبش توحید ۲۷       تلفن : ۳۲۳۳۸۲۰۲    |     |     |     |