ایندنتور سختی سنج های فلزات/فرورنده سختی سنج فلزات


  •    وب سایت: www.ndteng-co.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  ایندنتور سختی سنج های فلزات/فرورنده سختی سنج فلزاتایندنتور سختی سنج های فلزات/فرورنده سختی سنج فلزات

  ایندنتور سختی سنج های فلزات/فرورنده سختی سنج فلزات


  ایندنتورهای سختی سنج فلزات با مقیاس های

  ایندنتور الماسی راکول سی ۱۲۰ درجه

  ایندنتور الماسی راکول آ ۱۲۰ درجه

  ایندنتور مخروطی ویکرز ۱۳۶ درجه

  ایندنتور ساچمه ای برینل با قطر ساچمه های ۲.۵,۵,۱۰mm

  ایندنتور ساچمه ای راکول بی

  جهت دریافت قیمت و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

  ۰۲۱۴۴۶۶۷۳۳۰-۰۲۱۴۴۶۷۳۹۸۳

  ۰۹۳۳۴۱۴۵۲۱۶

  -co.com

  ایندنتور الماسی راکول سی ۱۲۰ درجه, ایندنتور الماسی راکول آ ۱۲۰ درجه, ایندنتور مخروطی ویکرز ۱۳۶ درجه,

  ایندنتور ساچمه ای برینل , ایندنتور ساچمه ای راکول بی,  فررونده راکول, فررونده میکروویکرز, فررونده برینل,

  ساچمه برینل, تست بلوک کالیبراسیون,  ایندنتور ویکرز,  ایندنتور ماکرویکرز,

       |     |     |     |