•    استان: همدان
    •    شهر: ملایر
    بالابر ۳ متریبالابر ۳ متری

    بالابر ۳ متری


    بالابر برای حمل دان به اسیاب استفاده میگردد      |     |     |     |