بسته های آموزش تصویری نرم افزارهای تخصصی روش های تحقیق


  •    نام آگهی دهنده: وحید قاسمی
  •    وب سایت: www.Raveshpajuhan.com
  •    استان: اصفهان
  •    شهر: اصفهان
  بسته های آموزش تصویری نرم افزارهای تخصصی روش های تحقیقبسته های آموزش تصویری نرم افزارهای تخصصی روش های تحقیق

  بسته های آموزش تصویری نرم افزارهای تخصصی روش های تحقیق


  از مقدماتی تا پیشرفته
  با تدریس دکتر وحید قاسمی-عضو هییت علمی دانشگاه اصفهان و دکتر سید صمد بهشتی-عضو هییت علمی دانشگاه یاسوج
  “تحلیل آماری با SPSS”
  “مدل سازی معادله ساختاری با Amos”
  “مدل سازی معادله ساختاری با SmartPLS”
  “نمونه گیری با SPSS Sample Power”
  “تحلیل داده های کیفی با NVivo”
  به همراه مجموعه نرم افزارهای کاربردی برای پژوهش های کمی و کیفی
  اطلاعات بیشتر و سفارش: ٠٩١٣۵۵۵٣٢٣۶
  امکان ارسال با پیک به سراسر شهر اصفهان و ارسال پستی به سراسر کشور وجود دارد    |     |     |     |