تامین نیروی امتیاز اور و اخذ رتبه درتهران و شهرستان ها


  •    نام آگهی دهنده: موسسه فرهیختگان
  •    استان: البرز
  •    شهر: كرج
  تامین نیروی امتیاز اور و اخذ رتبه درتهران و شهرستان هاتامین نیروی امتیاز اور و اخذ رتبه درتهران و شهرستان ها

  تامین نیروی امتیاز اور و اخذ رتبه درتهران و شهرستان ها


  تامین نیروی امتیاز اور و اخذ رتبه درتهران و شهرستان ها

  تامین نیرو و امتیاز اور برای کلیه شرکت های مشاور و پیمانکار
  مهندسین عمران، معماری، مکانیک، برق، کشاورزی، شیمی، نقشه برداری، معدن، زمین شناسی….
  کاردان، کارشناس، ارشد
  ۳سال و ۷سال و بازنشسته
  انجام کلیه کارها یک روزه
  تلفن تماس
  ۰۹۳۸۸۸۷۲۶۶۰    |     |     |     |  

  موسسه فرهیختگان

  آگهی های  موسسه فرهیختگان