تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی – تولید کننده انواع دستگاه های ژنراتور هیدروژن ، نیتروژن و هوا – انواع ستون های HPLC و GC


  •    نام آگهی دهنده: طوسی
  •    وب سایت: www.boualisina.com
  •    استان: سمنان
  •    شهر: دامغان
  •    محله: سمنان- دامغان-شهرک صنعتی
  تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی – تولید کننده انواع دستگاه های ژنراتور هیدروژن ، نیتروژن و هوا – انواع ستون های HPLC و GCتجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی – تولید کننده انواع دستگاه های ژنراتور هیدروژن ، نیتروژن و هوا – انواع ستون های HPLC و GCتجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی – تولید کننده انواع دستگاه های ژنراتور هیدروژن ، نیتروژن و هوا – انواع ستون های HPLC و GCتجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی – تولید کننده انواع دستگاه های ژنراتور هیدروژن ، نیتروژن و هوا – انواع ستون های HPLC و GC

  تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی – تولید کننده انواع دستگاه های ژنراتور هیدروژن ، نیتروژن و هوا – انواع ستون های HPLC و GC


   

  تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی – تولید کننده انواع دستگاه های ژنراتور هیدروژن ، نیتروژن و هوا – انواع ستون های HPLC و GC

  شرکت فرآیند شیمی بو علی سینا 

  تأمین کننده تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزاتصنعتی کارخانجات دارویی و شیمیایی

  – انواع دستگاههای مورد نیاز در خط تولید مواد اولیه و محصولات دارویی

  – انواع دستگاههای مورد نیاز در خطوط تولید محصولات شیمیایی

  – انواع دستگاههای مورد نیاز در آزمایشگاههای کنترل کیفیت و تحقیقات مواد شیمیایی ، دارویی ، غذایی و بهداشتی

  – تأمین کننده تجهیزات آزمایشگاهی کارخانجات دارویی و شیمیایی

  – تأمین تجهیزات صنعتی کارخانجات دارویی و شیمیایی

  – دستگاه مولد گاز هیدروژن، نیتروژن و هوا با خلوص ۹۹/۹۹۹ % به طور همزمان یکی دیگر از محصولات ساخت این شرکت می‌باشد.

  موارد استفاده دستگاه:

  تولید گاز مورد نیاز دستگاه GC

  تولید گاز مورد نیاز دستگاه

  ICP تولید گاز مورد نیاز دستگاه GC/MS

  تولید گاز مورد نیاز در واکنش‌های شیمیای

  – انواع ستون های HPLC و GC از منابع معتبر ( Waters, SGE, Agilent, SEPAXو…)

  وبسایت :

   تلگرام:boualipharma
   


    |     |     |     |