تجهیزات ولوازم آزمایشگاه فروش دستگاههای آزمایشگاهی غذایی


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  تجهیزات ولوازم آزمایشگاه فروش دستگاههای آزمایشگاهی غذاییتجهیزات ولوازم آزمایشگاه فروش دستگاههای آزمایشگاهی غذایی

  تجهیزات ولوازم آزمایشگاه فروش دستگاههای آزمایشگاهی غذایی


   

  • تجهیزات ولوازم آزمایشگاه -فروش دستگاههای آزمایشگاهی غذایی
  • لقمان پژوهش بهینه
  • تجهیزات ولوازم آزمایشگاه -فروش دستگاههای آزمایشگاهی غذایی
   تجهیز کننده آزمایشگاههای شیمی میکروبی وصنایع غذایی وکنترل کیفیت مواد غذایی
   تجهیز کامل آزمایشگاههای تولید مواد غذایی وکارخانجات داروسازی وکنترل کیفیت
   دستگاههای اساسی مربوط به آزمایشگاههای شیمی ومیکروبی وبیوتکنولوژی
  • میکروسکپ اینورت بیولوژی
  • میکروسکپ فلورسنس دوفیلتر ۱۶۰۰x
   اینکوباتور۵۵لیتری دیجیتال داخل استیل هوشمند استاندارد
   اینکوباتور۵۵لیتری دیجیتال یخچالدار داخل استیل هوشمنداستاندارد
   اتوکلاو۲۵لیتری دیجیتال ۲۵لیتری تمام استیل استاندارد
   هود شیمی وهود میکروبی استاندارد غذا ودارو
   بنماری تمام استیل دیجیتال ۱۲لیتری هوشمند
  • استریو میکروسکپ دو چشمی زومیک۹۰X
   آبمقطرگیری ۴لیتر در ساعت تمام استیل با مخزن ذخیره
   اسپکتروفوتومتر دیجیتال VISوUV-VISباپورت کامپیوتری
   ویسکوزیمتر-بریکس متر دیجیتال(DBR-95)گلوتن شوی,گلوتن ایندکس
  • فالینگ نامبر,آسیاب آرد,رطوبت سنج دیکی جونUSA,دستگاه گلوتن خشک کن
  • میکروسکپ۲چشمی طرح نیکون حرفه ای ۴لنز مدلXSP
   ترازوی دیجیتال آزمایشگاهیAND
   سری کامل سوکسله وماکروکجلدال اتوماتیک
   سری کامل رطوبت سنجی(دین استارک)
   ترازوی رطوبت سنج دیجیتال ساخت اوهایوس وسارتریوس
   رفراکتومتر دیجیتال۹۵-۰مداDBR-95
   Phمتر رومیزی دیجیتال استاندارد با الکترود بافر
   ECمتر رومیزی دیجیتال تایوان
   DOمتر پرتابل دیجیتال تایوان
   هود میکروبی لامینار فلو استاندارد کلاسB2استاندارد اروپا
   لاکتواسکن۱۰پارامتری شیر مدلSLPبلغارستان
   آون(فور)۵۵لیتری دیجیتال داخل استیل هوشمنذ
   رطوبت سنج مخصوص آرد وغلات ساختGown
   اکومیلک۹پارامتری کامل شیر مدل لاکتواسکنSLP
   هات پلیت مگنت طرحIKAبا دور قابل تنظیم
   میکسر آزمایشگاهی داخل استیلDiamond
   فوتومتر کامل آبشناسی مدل پالین تست
   بورت اتوماتیک ودیجیتال Dragon
   کوره الکتریکی۱۲۰۰دیجیتال هوشمند
   مواد شیمیایی کمپانی مرک
   شیشه آلات آزمایشگاهیSIMAXوSHOTTE
   سفارش ساخت انواع دستگاههای آزمایشگاهی درهمه ابعادوگنجایش
   “تجهیز کامل آزمایشگاه صنایع غذایی با حداقل هزینه وکوتاهترین زمان
   وبهترین کیفیت زیر نظر کارشناس ارشدمجرب آزمایشگاه بیولوژی”
   ۶۶۹۵۱۱۰۷
   ۶۶۴۹۴۹۱۷
   ۰۹۱۲۶۱۱۴۷۸۶
   ۰۹۱۲۱۳۱۱۵۵۱


    |     |     |     |