تحقیق در عملیات و تحقیق در عملیات پیشرفته و تصمیم گیری


  •    نام آگهی دهنده: آستارکی
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: شریعتی پل رومی اکبری هاله پلاک 14
  تحقیق در عملیات و تحقیق در عملیات پیشرفته و تصمیم گیریتحقیق در عملیات و تحقیق در عملیات پیشرفته و تصمیم گیری

  تحقیق در عملیات و تحقیق در عملیات پیشرفته و تصمیم گیری


  تحقیق در عملیات و تحقیق در عملیات پیشرفته و تصمیم گیری

  تحقیق در عملیات و تحقیق در عملیات پیشرفته و تصمیم گیری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تصمیم گیری ANP,AHP و انجام پروژه های تصمیم گیری برنامه ریزی خطی و تحلیل حساسیت با گمز و لینگو با پشتیبانی رایگان تا تائید نهایی استادتدریس خصوصی آمار و تحلیل آماری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد توسط استاد دانشگاه تهران همراه با آموزش نرم افزارهای spss و لیزرل و انجام پروژه های آماری

  تحقیق در عملیات و تحقیق در عملیات پیشرفته و تصمیم گیری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تصمیم گیری ANP,AHP و انجام پروژه های تصمیم گیری برنامه ریزی خطی و تحلیل حساسیت با گمز و لینگو با پشتیبانی رایگان تا تائید نهایی استاد

  کلمات کلیدی : تحقیق در عملیات،پژوهش عملیاتی،پژوهش عملیاتی پیشرفته،آمار،تحلیل آماری،SPSS لیزل ،معادلات ساختاری،کارشناسی ،کارشناسی ارشد،گمز،لینگو    |     |     |     |