تخفیفات ازمون های ازمایشی کارشناسی ارشد و دکتری پارسه


  •    نام آگهی دهنده: پارسه کرمانشاه
  •    وب سایت: parseh.ac.ir
  •    استان: کرمانشاه
  •    شهر: کرمانشاه
  •    محله: میدان مصدق خیابان سنگر(دارایی)روبه روی ثبت احوال طبقه فوقانی مزون ابریشم
  تخفیفات ازمون های ازمایشی کارشناسی ارشد و دکتری پارسهتخفیفات ازمون های ازمایشی کارشناسی ارشد و دکتری پارسه

  تخفیفات ازمون های ازمایشی کارشناسی ارشد و دکتری پارسه


  تخفیفات ازمون های ازمایشی کارشناسی ارشد و دکتری پارسه ۲۲ سال با پارسه بر قله های افتخار

  کارشناسی ارشد     دکتری

  منابع آموزشی  مشاوره   آزمون های آزمایشی    |     |     |     |