•    نام آگهی دهنده: محمد قاسمی
  •    استان: اصفهان
  •    شهر: hwtihk
  ترجمه حرفه ایترجمه حرفه ای

  ترجمه حرفه ای


  ترجمه حرفه ای

  متون عمومی و تخصصی دانشگاهی – چکیده – مقالات علمی
  کاتالوگ های صنعتی – متون ادبی –  فیلمنامه – مطبوعات – ترجمه ی کتاب 
  ترجمه ی فایل های صوتی و تصویری به فارسی- ترجمه همزمان شفاهی) مشاوره رایگان(
  فارسی به انگلیسی – انگلیسی به فارسی (محمد قاسمی    |     |     |     |