تست بلوک سختی سنج فلزات/ مستر گیج سختی سنجی/ بلوک سختی کالیبراسیون


  •    وب سایت: www.ndteng-co.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  تست بلوک سختی سنج فلزات/ مستر گیج سختی سنجی/ بلوک سختی کالیبراسیونتست بلوک سختی سنج فلزات/ مستر گیج سختی سنجی/ بلوک سختی کالیبراسیون

  تست بلوک سختی سنج فلزات/ مستر گیج سختی سنجی/ بلوک سختی کالیبراسیون


  انواع تست بلوک های سختی سنج های فلزات با مقیاس های

  راکول آ، راکول بی، راکول سی و راکول سوپرفشینال، راکول اف

  گیج سختی های مقیاس برینل با ساچمه های ۲.۵,۵,۱۰mm با عدد های سختی مقیاس های پایین، متوسط و بالا و لود های مختلف

  بلوک سختی کالیبراسیون مقیاس ویکرز و میکروویکرز با عدد های سختی مقیاس های پایین، متوسط و بالا و لود های مختلف

  مطابق با استانداردهای IS01705 وASTM

  جهت دریافت قیمت و اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

  ۰۲۱۴۴۶۶۷۳۳۰-۰۲۱۴۴۶۷۳۹۸۳

  ۰۹۳۳۴۱۴۵۲۱۶

  تست بلوک, تست بلوک سختی, گیج سختی،  تست بلوک راکول بی، گیج سختی راکول سی, گیج سختی راکول بی,

  گیج سختی راکول، گیج کالیبراسیون, ساچمه راکول بی, فرورونده ویکرز, فرورنده میکروویکرز, سختی سنج راکول,

  سختی سنج برینل, سختی سنج فلزات, سختی سنج ویکرز,    |     |     |     |