تصفیه پساب به روش الکتروکواگولیشن


  •    وب سایت: تهرانسر بلوار اصلی نبش خیابان ششم پ189
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  تصفیه پساب به روش الکتروکواگولیشنتصفیه پساب به روش الکتروکواگولیشن

  تصفیه پساب به روش الکتروکواگولیشن


  ECF چیست ؟

  روش انعقاد و لخته سازی الکتریکی بر اساس اعمال جریان الکتریکی به فاضلاب برای تصفیه و انعقاد بدون افزودن مواد منعقد کننده صورت می گیرد . روش ECF قادر به حذف ذرات معلق با کمترین لجن را دارا می باشد . ECF شامل قطعات فلزی که الکترود نامیده می شود و به صورت منظم و مشخصی درون فاضلاب قرار میگیرند ، با استفاده از اصل الکتروشیمی ، الکترود کاتد اکسید شده (الکترون از دست می دهد) و فاضلاب الکترون را دریافت می کند . زمانی که الکترود کاتد با فاضلاب در تماس است فلز ، داخل دستگاه آزاد می شود که شرایط برای اتعقاد و لخته سازی فراهم میگردد .    |     |     |     |