تفنگ چسب حرارتی بزرگ اتوماتیک قطر ۱۱.۲ جانسون ( ۱۸۰ وات صنعتی )


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  تفنگ چسب حرارتی بزرگ اتوماتیک قطر ۱۱.۲ جانسون ( ۱۸۰ وات صنعتی )تفنگ چسب حرارتی بزرگ اتوماتیک قطر ۱۱.۲ جانسون ( ۱۸۰ وات صنعتی )

  تفنگ چسب حرارتی بزرگ اتوماتیک قطر ۱۱.۲ جانسون ( ۱۸۰ وات صنعتی )


  تفنگ چسب حرارتی بزرگ اتوماتیک قطر ۱۱.۲ جانسون ( ۱۸۰ وات صنعتی )

  موارد مصرف :

  برای تزریق و استفاده انواع چسب های حرارتی با قطر ۱۱.۲ در صنایع کارخانه ای و کارگاهی و خانگی برای هر نوع ظریف کاری به کار می رود


  روش مصرف :چسب حرارتی میله ای با قطر ۱۱.۲۴ را داخل خشاب و یا ورودی انتهایی تفنگ یا گان چسب گذاشت و دستگاه را به برق ۲۲۰ ولت زد و پس از حدود ۵ دقیقه که دستگاه گرم شد با استفاده از دکمه فشار زیر دستگاه استفاده کرد و این نکته را باید در نظر بگیرید که به دلیل گرمای پیش از حد نوک دستگاه و چسب ذوب شده ای که از این دستگاه خارج می شود مراقب برخورد خود و انواع وسایل اطراف باشید و پیشنهاد میشود به علت داشتن بویی که این چسب از خود در هنگام گرم شدن خارج میکند در فضایی که امکان جابه جایی هوا باشد ویا هواکش داشته باشد استفاده شود.    |     |     |     |