توجیه اقتصادی آبگرمکن های خورشیدی


  •    نام آگهی دهنده: رحیم ذوقی
  •    وب سایت: www.alborzsolar.com
  •    استان: البرز
  •    شهر: کرج
  •    محله: سه راه گوهر دشت
  توجیه اقتصادی آبگرمکن های خورشیدیتوجیه اقتصادی آبگرمکن های خورشیدی

  توجیه اقتصادی آبگرمکن های خورشیدی


  انرژی خورشید ، آبگرم رایگان
  حیطۀ فعالیت این شرکت تامین انرژی کلیۀاماکن در سطوح مختلف از ا نرژی های نوین و تجدید پذیر میباشد.
  ما با به کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه و با استفاده از استانداردهای جهانی در زمینۀ ا نرژی های خورشیدی محصولات خود را تولید می نمائیم .
  کاربرد ا نرژی خورشیدی برای مصارف خانگی و صنعتی در زمینه های ذیل میباشد :
  – تامین آبگرم مصرفی بطور کامل
  – تامین آب پیش گرم موتورخانه
  – تامین گرمایش محیط
  با توجه به محاسبات و بررسی های دقیق بعمل آمده پس از نصب سیستم های خورشیدی جهت تامین آب پیش گرم موتورخانه هزینۀ انرژی های مصرفی شما به بیش از ۶۰% تقلیل خواهد یافت . ذیلا میزان صرفه جوئی سالیانه بصورت تامین آب پیشگرم موتورخانه را با قیدآمار و ارقام ارائه مینمائیم : توضیح اینکه قیمت گازدر حال حاضر ازقرار هر متر مکعب ۶۹۰ ریال بر اساس میانگین نرمال مصرف میباشد که در صورت اضافه مصرف بصورت میانگین این رقم از قرار هر متر مکعب تا ۳۵۰۰ ریال قابل افزایش است .
  میزان محاسبۀ صرفه جوئی در مصرف سوخت با استفاده از آبگرمکن خورشیدی
  در یک ساختمان مسکونی ۱۰ واحدی به مساحت زیر بنای ۱۰۰۰ متر مربع

  مفروضات :
  ۱- حجم مخزن ذخیرۀآب مصرفی ۱۵۰۰ لیتر
  ۲- ظرفیت مشعل kcal/h 18000
  ۳- ارزش سوختی هر متر مکعب گاز kcal/h 9500
  ۴- اختلاف دمای ورودی آب مصرفی و خروجی آن ۴۰ درجۀ سانتی گراد
  ۵- هر کلکتور خورشیدی معادل ۱۷۲۰ کیلو کالری در ساعت یا معادل ۱۲ پره رادیاتور یا معادل ۵۰ لیتر آب در یک ساعت
  ۶- مقدار روز های آفتابی ۳۰۰ روز

  میزان انرژی مورد نیاز جهت تامین آبگرم مصرفی :

  Q= 1,5 * 1000 * (60-20 ) = 60,000 kcal/h
  M3/h 32و۶ = ۹۵۰۰ ÷ ۰۰۰و۶۰ = میزان مصرف گاز
  میزان مصرف گاز در زمان کارکرد مشعل طی ۲۰ ساعت ۶,۳۲* ۲۰ = ۱۲۶,۶ m3
  قیمت هر متر مکعب گاز معادل ۶۹۰ ریال میباشد
  در یک ماه ریال ۱۲۶,۶* ۶۹۰ * ۳۰ = ۲,۶۲۰,۶۲۰
  دریک سال ریال ۲,۶۲۰,۶۲۰ * ۱۲ = ۳۱,۴۴۷,۴۴۰

  میزان محاسبۀ تعداد کلکتور های مورد نیاز :

  تعداد کلکتور ها در یک ساعت تابش ۱۷۲۰ = ۳۴,۸۸ ÷ ۶۰,۰۰۰

  تعداد کلکتور ها در ۴ ساعت تابش ۴ = ۸,۷۲ ÷۳۴,۸۸
  مقدار انرژی مورد نیاز جهت گرمایش محیط :

  ۱۸۰۰۰-۶۰,۰۰۰ = ۱۲۰,۰۰۰ kcal/h
  ۹۵۰۰ = ۱۲,۶۳ m3/h ÷ ۱۲۰,۰۰۰
  میزان مصرف گاز در زمان کارکرد مشعل طی ۲۴ ساعت
  ۱۲,۶۳*۲۱ = ۳۰۳,۱۲ m3
  قیمت هر متر مکعب گاز معادل ۶۹۰ ریال میباشد
  ۳۰۲,۱۲ * ۶۹۰* ۳۰ = ۶,۲۷۴,۵۸۴
  میزان هزینۀ مصرف گاز طی ۵ ماه سرما
  ۶,۲۷۴,۵۸۴ * ۵ = ۳۱,۳۷۲,۹۲۰
  میزان کل هزینۀ مصرف گاز در طی یک سال معادل ۶۲,۸۲۰,۳۶۰ ریال میباشد
  ۳۱,۴۴۷,۴۴۰ +۳۱,۳۷۲,۹۲۰ = ۶۲,۸۲۰,۳۶۰

  نتایج بدست آمده جهت میزان صرفه جوئی

  باتوجه به محاسبات فوق میزان سهم انرژی در تامین آبگرم مصرفی ۳۰% و میزان سهم انرژی در تامین گرمایش مح    |     |     |     |