تورگلاب گیری کاشان


  •    وب سایت: www.artinraya.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  تورگلاب گیری کاشانتورگلاب گیری کاشان

  تورگلاب گیری کاشان


  • تورگلاب گیری کاشان
  • تور یک روزه کاشان
  • آژانس مسافرتی آرتین رایا
  • بازدید از:
  • کارگاه گلاب گیری نیا سر ،خانه تاریخی طباطبایی ها
  • آبشار نیاسر و حمام و باغ فین کاشان به همراه درختان سر به فلک کشیده آن
  • خرید ویژه عرقیات درباغ گل
  • همراهی تیمی با سرپرست
  • پکیج ۱
  • شامل یک وعده صبحانه ، ناهار و عصرانه
  • صبحانه سلف سرویس در رستوران مارال
  • ناهار منو انتخابی
  • عصرانه
  • پکیج ۲
  • یک وعده صبحانه در رستوران مارال
  • حرکت هر هفته جمعه از میدان آرژانتین
  • ساعت حرکت: ۵:۰۰ جمعه
  • ساعت برگشت : ۲۱:۰۰ جمعه
  • هزینه ورودی مکان های دیدنی بر عهده مشتریان می باشد


    |     |     |     |