ثبت شرکت اخذ کد اقتصادی


  •    نام آگهی دهنده: موسسه فرهیختگان
  •    استان: سمنان
  •    شهر: سمنان

  ثبت شرکت اخذ کد اقتصادی


  ثبت شرکت اخذ کد اقتصادی

  واگذاری ، ارتقای رتبه های پیمانکاری(هزینه انتهای کار) 

  اخذ رتبه پیمانکاری تهران(هزینه انتهای کار) 

  اخذ رتبه پیمانکاری شهرستان 

  اخذ رتبه مشاور تهران(هزینه انتهای کار) 

  ثبت شرکت ، تغییر آدرس ، انحلال 

  مشاور اخذ کارت بازرگانی 

  خرید شرکت های پیمانکاری تهران و شهرستان 

  خرید و فروش رتبه های پیمانکاری ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ تهران و شهرستان

  خرید و فروش رتبه های مشاور ۱ – ۲ – ۳ تهران و شهرستان 

  ثبت شرکت

  اخذ کد اقتصادی

  ۰۹۳۸۸۸۷۲۶۶۰

  تامین مهندس جهت رتبه پیمانکاری ۰۹۳۸۸۸۷۲۶۶۰    |     |     |     |  

  موسسه فرهیختگان

  آگهی های  موسسه فرهیختگان