ثبت و رتبه بندی شرکتها و واگذاری رتبه


  •    نام آگهی دهنده: سلطانی
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  ثبت و رتبه بندی شرکتها و واگذاری رتبهثبت و رتبه بندی شرکتها و واگذاری رتبه

  ثبت و رتبه بندی شرکتها و واگذاری رتبه


  ثبت و رتبه بندی شرکتها و واگذاری رتبه

  ثبت و رتبه بندی شرکتها و واگذاری رتبه
  دارا بودن ۱۰ سال سابقه ی تخصصی در زمینه ی ثبت شرکت، اخذ رتبه و واگذاری رتبه و دیگر خدمات ثبتی
  نقل و انتقال شرکتهای رتبه دار و اخذ و ارتقاء تخصصی رتبه بندی پیمانکاران.
  اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران.
  اخذ کارت پیمانکاری شهرداری.
  اخذ صلاحیت بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب

   

  رتبه بندی شرکت

  واگذاری رتبه شرکت    |     |     |     |