•    استان: تهران
    •    شهر: تهران

    جوابگوی تلفن آشنا به امور فروشندگی


    جوابگوی تلفن آشنا به امور فروشندگی

    به یک خانم یا آقا برای جوابگویی تلفن آشنا به امور فروشندگی خودرو در منطقه شهرک غرب نیازمندیم. لطفا” رزومه کاری خود را جهت بررسی به آدرس ایمیل madadimitra@hotmail.com ارسال نمایید.      |     |     |     |