جوجه گلپایگان


  •    نام آگهی دهنده: مصطفی
  •    استان: مازندران
  •    شهر: نکا

  جوجه گلپایگان


  جوجه یکروزه تا ۱۵ روزه
  نژاد گلپایگان
  یکروزه۱۹۰۰
  ۵ روزه ۲۲۰۰
  ۱۰ روزه ۲۶۰۰
  ۱۵ روزه ۳۲۰۰    |     |     |     |