حد روانی خاک به روش نفوذ مخروط


  •    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  حد روانی خاک به روش نفوذ مخروطحد روانی خاک به روش نفوذ مخروط

  حد روانی خاک به روش نفوذ مخروط


  حد روانی خاک
  جهت تعیین حدروانی خاک به روش استاندارد دستگاه استفاده می شود.
  دستگاه مجهز به مخروط نفوذ از جنس استنلس استیل به طول ۳۵ میلیمتر همراه با سطحی صاف به زاویه ۳۰ درجه و ارتفاع سوزن قابل تنظیم می باشد    |     |     |     |