حمل و نقل زمینی ،بین المللی ، کاسپین حمل آسیا


  •    نام آگهی دهنده: مرتضی متوسل
  •    وب سایت: cta-co.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: تهران خیابان ولیعصر خیابان فتحی شقاقی
  حمل و نقل زمینی ،بین المللی ، کاسپین حمل آسیاحمل و نقل زمینی ،بین المللی ، کاسپین حمل آسیا

  حمل و نقل زمینی ،بین المللی ، کاسپین حمل آسیا


  حمل و نقل زمینی ،بین المللی ، کاسپین حمل آسیا حمل و نقل زمینی بصورت FTL  (کامیون فول)  LTL (گروپاژ – خرده بار) و حمل بارهای حجیم با کمرکش و بوجی کش مخصوص از تمام کشور های اروپایی و ترکیه به تمام گمرکات کشور.

  حمل زمینی از/به اروپا

  حمل زمینی از/به ترکیه

  حمل زمینی از/به گرجستان

  حمل زمینی از/به روسیه

  حمل زمینی از/به ایتالیا

  حمل زمینی از/به آلمان

  حمل زمینی از/به انگلستان

  حمل زمینی از/به فرانسه    |     |     |     |