حمل و نقل زمینی کاسپین حمل آسیا


  •    نام آگهی دهنده: مرتضی متوسل
  •    وب سایت: www.cta-co.comfa%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%8
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: خیابان ولیعصر، خیابان فتحی شقاقی، پلاک 7
  حمل و نقل زمینی کاسپین حمل آسیاحمل و نقل زمینی کاسپین حمل آسیا

  حمل و نقل زمینی کاسپین حمل آسیا


  حمل و نقل زمینی کاسپین حمل آسیا

  حمل و نقل زمینی بصورت FTL  (کامیون فول)  LTL (گروپاژ – خرده بار) و حمل بارهای حجیم با کمرکش و بوجی کش مخصوص از تمام کشور های اروپایی و ترکیه به تمام گمرکات کشور.

  حمل زمینی از/به اروپا

  حمل زمینی از/به ترکیه

  حمل زمینی از/به گرجستان

  حمل زمینی از/به روسیه

  حمل زمینی از/به ایتالیا

  حمل زمینی از/به آلمان

  حمل زمینی از/به انگلستان

  حمل زمینی از/به فرانسه    |     |     |     |