خدمات تزریق پلاستیک (۲۵۰۰تا۴۵۰۰ گرم)


  •    مشاهده شماره تماس
  •    نام آگهی دهنده: اسپادانا استون
  •    وب سایت: www.spadanastone.com
  •    استان: اصفهان
  •    شهر: اصفهان
  •    محله: خیابان بسیج
  خدمات تزریق پلاستیک (۲۵۰۰تا۴۵۰۰ گرم)

  خدمات تزریق پلاستیک (۲۵۰۰تا۴۵۰۰ گرم)

  خدمات تزریق پلاستیک (۲۵۰۰تا۴۵۰۰ گرم)

  خدمات تزریق پلاستیک (۲۵۰۰تا۴۵۰۰ گرم)

  Batten feld آلمان 

  فاصله تای بار ۹۵*۹۵

  با مدیریت مهندس بیگی   ۰۹۱۳۴۱۰۱۲۹۲    |     |     |     |