خدمات تزریق پلاستیک (۲۵۰۰تا۴۵۰۰ گرم)


  •    نام آگهی دهنده: اسپادانا استون
  •    وب سایت: www.spadanastone.com
  •    استان: اصفهان
  •    شهر: اصفهان
  •    محله: خیابان بسیج
  خدمات تزریق پلاستیک (۲۵۰۰تا۴۵۰۰ گرم)خدمات تزریق پلاستیک (۲۵۰۰تا۴۵۰۰ گرم)

  خدمات تزریق پلاستیک (۲۵۰۰تا۴۵۰۰ گرم)


  خدمات تزریق پلاستیک (۲۵۰۰تا۴۵۰۰ گرم)

  خدمات تزریق پلاستیک (۲۵۰۰تا۴۵۰۰ گرم)

  Batten feld آلمان 

  فاصله تای بار ۹۵*۹۵

  با مدیریت مهندس بیگی   ۰۹۱۳۴۱۰۱۲۹۲    |     |     |     |