خدمات ثبت اختراع


  •    نام آگهی دهنده: رسول اشرفیان
  •    وب سایت: thenewtechnique.blog.ir
  •    استان: مرکزی
  •    شهر: زرندیه
  •    محله: زرندیه-پرندک
  خدمات ثبت اختراعخدمات ثبت اختراع

  خدمات ثبت اختراع  خدمات ثبت اختراع

  پس از دریافت ایده به طور محضری(برای جلوگیری از افشاء)خدمات فایل بندی و ثبت اختراع با دریافت و تحویل سند اختراع انجام می پذیرد.    |     |     |     |