خدمات حسابداری و حسابرسی


  •    نام آگهی دهنده: mahyar
  •    وب سایت: www.nik-tadbir.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: صادقیه

  خدمات حسابداری و حسابرسی


  طراحی و اجرای سیستم کدینگ مناسب برای حسابها بصورت مکانیزه متناسب با فعالیت شرکت

  ثبت اسناد حسابداری بر اساس استانداردهای حسابداری

  تهیه تراز آزمایشی و بستن حسابها در پایان سال مالی

  تحریر دفاتر کل و روزنامه با توجه به آیین نامه مربوط به آن

  برنامه ریزی ، انجام و نظارت بر امر انبارگردانی با توجه به نیاز شرکت بصورت دوره ای و یا در پایان سال مالی

  تهیه صورت های مالی براساس آخرین استانداردهای حسابداری

  تهیه صورت های مالی تلفیقی

  طراحی و اجراء سیستم قیمت تمام شده بر اساس استانداردهای حسابداری

  تهیه انواع گزارشهای مالی مورد نیاز مدیران شرکت و تجزیه و تحلیل صورت های مالی

  بررسی ، اجراء و نظارت بر کنترلهای داخلی و تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعملهای مالی براساس نیاز شرکت

  اصلاح حساب

  تهیه و ارسال اظهارنامه های مالیاتی اعم از مالیات عملکرد ، حقوق و دستمزد و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده    |     |     |     |