خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات


  •    نام آگهی دهنده: سعید وزیری
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: پاسداران
  خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتخدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

  خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات


  ISO27001 : 2013 چیست؟
  این استاندارد تضمین کننده محافظت موثر از دارائی ها و اعمال کنترل‌های متناسب با ریسک‌های سازمان و همچنین ایجاد سطح حفاظتی مطلوب و متناسب با نیاز سازمان می باشد.
  دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001 : 2013
  – ایجاد ساختار امنیت سازمانی
  – گروه‌بندی و شناسایی دارائی ها
  – ایجاد نقشها و مسئولیتهای امنیتی واحدها و پرسنل
  – مدیریت، کنترل و گزارشات پیشرفت اهداف، برنامه‌ها‌ی سیستم امنیت اطلاعات .
  – ایجاد اهمیت اطلاعات در تجارت
  – ایجاد، توسعه و نگهداری سیستم اطلاعات
  – دلایل امنیتی برای حذف برخی از کنترل‌ها
  – ایجاد لیست اطلاعاتی دارائی ها، گروه‌بندی معیارهای آنها، گروه‌بندی سرمایه‌ها
  – و ده‌ها مزیت دیگر
  تعاریف:
  – اطلاعات: به مجموعه‌ای داده‌های پردازش شده گفته می شود .
  – امنیت اطلاعات: حفاظت اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی از فعالیت‌های غیرمجاز. این فعالیت‌ها عبارتند از دسترسی، استفاده، افشاء، خواندن، نسخه‌برداری یا ضبط، خراب‌کردن، تغییر، دستکاری.
  – ریسک: ترکیبی از احتمال وقوع یک رویداد یا قرار‌گرفتن در معرض آن و امکان نفوذ به سیستم اطلاعات
  – شرح خدمات ISO27001 : 2013
  – تعیین و تدوین خط مشی و اهداف امنیت اطلاعات سازمان .
  – تحت کنترل درآوردن، یکپارچه سازی، طبقه بندی و بهینه‌سازی مستندات و سوابق سازمان
  – ایجاد ساختار امنیت سازمانی
  – شناسایی و تعیین ریسک و برنامه ریزی برای مدیریت ریسک
  – آنالیز ریسک تجاری، لیست فرآیندهای IT از نظر حیاتی بودن
  – پیاده سازی استراتژی کاهش ریسک
  – آموزش کارکنان و ایجاد آگاهی امنیتی
  – طرحریزی مقابله با ریسک، خطمشی جامع امنیتی، روندها، استانداردها، انتخاب محصول
  – طرح پروژه برای کاهش ریسک، گزارش سنجشها، مرور کاهش ریسک، به روز رسانی گزارش وضع فعلی
  – بهبود مستمر امنیت، کاهش رویداد حوادث نامطلوب
  – تدوین طرح تداوم کسب و کار و طرح بازیافت سیستم
  – گزارش متدولوژی مدیریت ریسک    |     |     |     |