خدمات پرستاری در منزل تهران درمان


  •    نام آگهی دهنده: تهران درمان
  •    وب سایت: www.tehrandarmaan.ir
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: بهار شمالی
  خدمات پرستاری در منزل تهران درمانخدمات پرستاری در منزل تهران درمان

  خدمات پرستاری در منزل تهران درمان


  مؤسسه مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل تهران درمان
  تأسیس ۱۳۸۳ بامجوزه رسمی شماره ۱۳۹۴۵۶/۳
  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  باماتماس بگیرید ، رایگان مشورت نمایید ، شرایط بیمار ، سالمند و یا کودک خود را با کارشناسان ما درمیان بگذارید.    |     |     |     |