خریدار آهن آلات ضایعاتی ومستعمل در شیراز


    •    استان: فارس
    •    شهر: شيراز

    خریدار آهن آلات ضایعاتی ومستعمل در شیراز


    خریدارضایعات آهن در شیراز در محل شما به قیمت روز وانواع آهن آلات مستعمل 

      |     |     |     |