خریدوفروش رتبه پیمانکاری آماده


  •    نام آگهی دهنده: شرکت صدرا
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  خریدوفروش رتبه پیمانکاری آمادهخریدوفروش رتبه پیمانکاری آماده

  خریدوفروش رتبه پیمانکاری آماده


  رتبه بندی تخصصی پیمانکاران و مشاوران
  رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران اخذ رتبه پیمانکار و مشاور ، واگذاری رتبه ، تامین و جذب مدرک مهندسی
  واگذاری رتبه رتبه ساختمان ، راه و ترابری ، آب ، تاسیسات ، کشاورزی ، نفت و گاز ، کاوش های زمینی
  ۹۱۲۹۴۶۸۲۰۹حیدریه    |     |     |     |