خشک کن غلطکی درام درایر

آگهی حذف شده
خشک کن غلطکی درام درایرخشک کن غلطکی درام درایر

خشک کن غلطکی درام درایر


خشک کن غلطکی درام درایر

خشک کن درام درایر برای خشک کردن انواع مواد غذایی، گیاهی
و شیمیایی استفاده می شود.
***********  |     |     |     |